Werp uw brood uit…

BroodWerp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.~Prediker 11:6

Prediker, wijze woorden waar ik soms geen bal van begrijp! Hoezo werp uw brood uit op het water, want gij zult het terug vinden na vele dagen? Laten we wel wezen dat als ik brood uitstrooi over het water, dit veelal gebeurd als ik de eenden aan het voeren ben met de kinderen. Of je gooit het in kleine bolletjes over het water om “vissen te lokken”, wanneer je met je hengeltje staat langs de waterkant.

Een mooie uitleg, werp uw brood uit over het water, vond ik in dit verhaal:

‘Werp je brood uit op het water…’, dat wil zeggen: stuur je schepen weg de zee op, gevuld met graan. ‘Je vind het later weer terug’. Op een dag komen ze terug en dan hebben ze flinke winst gemaakt.

Dit boek, Prediker is geschreven 950 jaar voor Christus, door Koning Salomo. We weten uit de Bijbel dat koning Salomo een hele vloot schepen liet bouwen bij Esjon-Geber, waar nu Eilat ligt. En wat hebben archeologen daar gevonden? Juist, een hele grote graan silo! Dus het graan werd verkocht, de hele wereld over. En wat kwam daarvoor terug? We lezen dat in 1 Koningen 9:

26 Ook rustte koning Salomo een vloot uit te Esjon-Geber bij Elot, aan de oever der Schelfzee, in het land Edom. 27 En Chiram zond zijn knechten op die vloot, scheepslieden die met de zee vertrouwd waren, naast de knechten van Salomo. 28 En zij kwamen naar Ofir en haalden vandaar vierhonderd twintig talenten goud, die zij bij koning Salomo brachten.

Vierhonderdtwintig talenten goud, ofwel 12600 kilo, 12,6 ton goud! De schepen voeren uit en je wist niet of en met wat de schepen terug kwamen. Er waren geen planners, geen telefoon, geen e-mail of noem maar op van de moderne communicatie om te horen ‘hoe en wat’. Die schepen vertrokken, gewoon ‘op de bonnefooi’ met ladingen graan. De bemanning moest ‘maar gaan’ naar verre landen om daar handel te drijven. Je wist gewoonweg niet of je ze nog terug zou zien en met wat. Maar toch zegt Salomo: “Toe maar, ga maar! De zee op! Want er komt een dag en dan zul je versteld staan, als ze terug komen met de meest waardevolle lading aan boord.”

We kunnen het ons eigenlijk niet meer voorstellen, in de huidige tijd met alle communicatie middelen aan boord van grote zeeschepen. We kunnen ons zeker niet voorstellen dat iemand tegen ons zou zeggen: “Hier heb je een vol schip met graan en daarmee mag je handel drijven. Ik zie je wel weer terug!” Een vol schip graan, dan praat je over een paar honderdduizend euro!

Nee, in deze huidige tijd willen we dan toch graag een paar verzekeringen en garanties hebben. We zouden op zijn minst om de dag willen weten ‘hoe en wat’ en bij alles op de hoogte gehouden willen worden. Een verzekering voor het schip, de lading, maar ook tegen (of voor) piraterij. De garantie van de schipper dat hij een vaarbewijs heeft en dat hij betrouwbaar is en ga zo nog maar even door. In de tijd van koning Salomo was dat er echt allemaal niet! Dat ging ‘op hoop van zegen’ om het zo maar even te zeggen.

En toch is dit wat God aan ons vraagt:

‘Werp je brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen’. 

Natuurlijk, een ander voorbeeld zou zijn: ‘geef en je zult gegeven worden.’ Hier hebben, naar mijn bescheiden mening veel voorspoedleraars nog wel eens een handje van. Maar ook bij oproepen wat betreft collecte horen we dit menigmaal! En toch geloof ik niet dat God dit bedoeld, want al deze mensen verwachten dat het hier op aarde al ‘geregeld zal worden’. Hoe meer ik nu geef, hoe meer ik terug zal ontvangen. Ken je hem nog, je hebt hem vast ergens gehoord bij een collecte: “geef en God zal je honderdvoudig terug geven” (of was het nou zevenvoudig? Laat ik maar even in het midden). Maar dat zegt God niet!

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. ~Mattheüs 6

God geeft ons de opdracht om uit te delen van hetgeen wij hebben ontvangen, om niet, zonder terug te verwachten! Hetgeen wij hier mogen delen, mogen we ‘als tegoed zien in de hemel’. Hier zal het toch alleen maar wegroesten en gestolen worden!

De vreugde waarmee we mogen uitdelen, heeft niets te maken met wat we eventueel terug zouden mogen ontvangen hier op aarde, maar hetgeen wij op hopen in de Hemel: eeuwig bij Hem te mogen zijn!

Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.

Dit is wat wij graag willen doen in geestelijk optiek met een letterlijk karakter!

We willen graag actief op het water zijn om ‘het brood dat leven geeft uit te werpen’. Het evangelie van Christus en dien gekruisigd te verkondigen aan de mensen om ons heen op het water! Dat is de reden van het bestaan van deze website!

En u kunt meedoen!

Er zijn verschillende manieren om mee te doen:

1)      U kunt ons ondersteunen in financieel opzicht om materiaal te ontwikkelen en te (laten) drukken.

2)      U kunt zelf een vlag aanschaffen voor uw boot van ‘Geloof, Hoop & Liefde’. Deze vlaggen kosten 8,00 euro per stuk inclusief verzendkosten, uiteraard bent u vrij om hierbij een gift toe te voegen voor het werk wat wij mogen doen.

Elke gift is van harte welkom!

Hoe groot uw gift is, is afhankelijk van wat u wilt geven. De Bijbel zegt in 2 Korinthiërs 8:12 en 13:

12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.

Uw gift is ons tot hulp, maar geeft u alstublieft niet met tegen zin of boven vermogen! Dat is niet wat wij aan u willen vragen en wat de Heer van u vraagt.

Wij hebben de mogelijkheid gekregen om via de Stichting Fathers House International uw gift te mogen ontvangen. Deze stichting is Anbi erkent, zodat u uw gift kunt aftrekken van de belastingdienst. Uw gift mag dan ook over gemaakt worden op rekening:

Stichting The Fathershouse International op banknummer NL15 RABO 0138 1716 29 Ovv KVH

Wilt u duidelijk erbij vermelden dat uw gift voor ons is? Anders ‘verdwijnt’ het in de algemene kas!

Wij zouden het fijn vinden als u even via een e-mail laat weten als u ons wilt steunen en welk bedrag u heeft overgemaakt. U mag een eenmalige gift doen, maar we zouden het zeker waarderen als u ons maandelijks een (klein) vast bedrag zou willen schenken.

Hartelijk dank alvast daarvoor!