Staande Mast route

Staande Mast Route is een veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter. Traject Breskens – Delfzijl. De recreatievaart en de beroepsvaart bevaren het traject.

De Staande Mast Route is te verdelen in deeltrajecten:

 • West-Nederland
 • Noord-Nederland
 • Deltawateren

Waterbeheerders van de Staande Mast Route stemmen de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af.

Belangrijkste vertrekpunten voor de passages

Van zuid naar noord Van noord naar zuid
De spoorbrug van 6:12 uur te Dordrecht
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De Schinkelbruggen van 00:19 uur
De Oranjesluis van 4:00 uur (Buiten-IJ)
    ;>;>;> De Oranjesluis van 24:00 uur (Buiten-IJ)
De Schinkelbruggen van 5:30 uur
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De spoorbrug Dordrecht 19:12 uur

Als je deze tijdstippen niet haalt, is het traject niet binnen 24 uur te bevaren.
De brug over de Noord, de Alblasserdamse brug, draait niet bij windkracht 7 of hoger.

Traject West-Nederland

Willemstad – Dordrecht

Hollandsch Diep, Dordtsche Kil en Oude Maas = circa 28 km varen.

Hollandsch Diep:

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van de recreatiebetonning en houd voldoende afstand tot de beroepsvaart
 • Zeilen op het Hollandsch Diep is toegestaan, maar je mag het betonde hoofdvaarwater niet opkruisen
 • In oktober/november wordt de recreatiebetonning opgenomen en in maart/april weer teruggelegd

Dordtsche Kil en Oude Maas

 • Houd in de Dordtsche Kil en op de Oude Maas rekening met stroomsnelheden tussen 2 tot 3 km/u, het gevolg van getijdenwerking
 • Aan de westzijde van de Dordtse bruggen kun je gebruik maken van de wachtsteiger in het Mallegat
 • Aan de oostzijde van de bruggen kun je het beste wachten in de Leuvehaven
 • In het Drechtstedengebied zijn tal van jachthavens om te overnachten en uit te rusten

Dordrecht – Gouda Noord

Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel = circa 31 km varen.

 • Bij Dordrecht vaar je op de Oude Maas. De Staande Mast Route volgt de Noord: je moet hier nog steeds rekening houden met de snelle beroepsvaart en stromingen door het getij. De stroomsnelheden liggen tussen 2 tot 4 km/u
 • De rivier kent een paar scherpe en onoverzichtelijke bochten: blijf zo dicht mogelijk langs de stuurboordwal varen
 • Op de Hollandsche IJssel kun je de stroom mee of tegen hebben, afhankelijk van het getij. De stroomsnelheid ligt hier tussen 3 en 5 km/u. Houd daarmee rekening in je planning
 • Reken in je vaarplan ongeveer 1 uur oponthoud voor het schutproces bij de Julianasluis (Gouda)

Gouda – Oude Wetering

Gouwe, Oude Rijn, Heimans- & Woudwetering, Braassemermeer en Oude Wetering = circa 27 km varen.

 • De vaarweg heeft steile oevers en wordt als regionale vaarweg vrij intensief gebruikt door de beroepsvaart
 • Ten noorden van de hefbrug Boskoop is de Gouwe over een lengte van ongeveer 500 meter erg smal. Dit gedeelte Gouwe wordt beschouwd als een engte in de vaarweg. In deze gemeente vindt op de Gouwe verkeersregeling plaats door middel van lichten. Zie informatie in het Knooppuntenboekje Zuid-Holland en de folder van de provincie Zuid-Holland. Houd rekening met een doorvaartijd van circa 20 minuten
 • Zie ook de folder: ​Veilig varen op de Gouwe

Oostelijke route via Amsterdam

Roelofarendsveen – Nieuwe Meer Amsterdam

Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Nieuwe Meer = circa 20 km varen.

 • De bruggen over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder worden in de ochtend- en avondspits voor de recreatievaart niet apart bediend. De recreatievaart moet hier wachten. Als de beroepsvaart zich aandient bij de bruggen, dan kan de recreatievaart ook van de brugopening gebruik maken
 • Omdat de Schiphol-basculebrug in de Rijksweg A9 maar een aantal keren per dag wordt bediend, geldt ook voor dit traject dat voor beide richtingen in een konvooi wordt gevaren. Als je vanuit het zuiden komt aanvaren, dan moet je je (ruim) vóór 23.00 uur melden bij de sluismeester van de Nieuwe Meersluis in Amsterdam.
 • Het alternatief voor de doorvaart via Amsterdam is de westelijke route over de Ringvaart via Haarlem

Doorvaart door Amsterdam

 • De doorvaart door de stad Amsterdam is een belevenis op zich. In de stad passeer je twaalf beweegbare bruggen en één sluis
 • Waternet zorgt voor een efficiënte bediening en houdt toezicht op een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Er wordt altijd in konvooi gevaren. De bedieningstijden en tarieven vind je opwww.waternet.nl
 • Zodra je gaat afmeren of de doorvaart door Amsterdam maakt (m.u.v. de wachtplaatsen bij sluizen en bruggen) moet je betalen. Dat kan alleen elektronisch met pinpas of creditcard

Zuid naar noord

 • Bij de sluismeester krijg je de juiste informatie over de nachtelijke doorvaart
 • De Nieuwe Meersluis luistert uit op marifoonkanaal 22 en is telefonisch bereikbaar via 020-6155115, maar je kunt ook naar de sluismeester toegaan
 • Rond 23.50 uur komt het konvooi in beweging; let op het matrix tijdbord op de brug
 • De eerste mogelijkheid van een brugopening is om 23.56 uur, maar afhankelijk van het aanbod aan schepen (zeiljachten) voor de sluis wordt een eerste doorvaart gepland
 • Als het aanbod groter is dan de capaciteit van de sluis (circa 20 schepen), wacht dan rustig op de tweede bediening

Noord naar zuid

 • Vaar je in noord-zuid richting en kom je vanaf het IJ, dan is de ingang van de Houthaven aan bakboord, net voorbij de rode ton nr. 2. Aan het einde van de haveningang is de brug van de Westerkeersluis
 • Meld je in de Houthaven aan bij de bedien- en havengeldpost Westerkeersluis. Deze luistert uit op marifoonkanaal 22, het telefoonnummer is 020-6241457
 • Luister voor het gehele vaartraject door Amsterdam de marifoon goed uit op kanaal 69 en bij de Nieuwe Meersluis en de Westerkeersluis op kanaal 22

Westelijke route via Haarlem

De meest actuele bedieningstijden (grote rivieren) vind je op www.vaarweginformatie.nl, die voor de overige wateren op de websites van de provincies.

 • De route loopt via de zuidelijke en westelijke Ringvaart door Haarlem
 • De route beslaat het vaartraject van de Oude Wetering bij Roelofsarendsveen tot en met het Zijkanaal C
 • Je moet betalen bij de Rijnlandsluis bij Spaarndam en voor de doorvaart door Haarlem
 • Tijdens het doorvaren van Haarlem passeer je tien bruggen. Doorgaans vaar je in ongeveer 1 tot 1,5 uur door Haarlem heen
 • De doorvaarttijd is afhankelijk van de hoogte van je schip, de openingstijd van de spoorbrug en het aantal schepen in het konvooi
 • Luister voor het gehele vaartraject door Haarlem de marifoon goed uit op kanaal 18
 • Nautische informatie vind je op www.haarlem.nl/doorvaarthoogten-bruggen
 • Je kunt de westelijke route bij de Buitenkaag verlaten en gebruik maken van de alternatieve route over de Kagerplassen, de Zijl en de Oude Rijn (lus via Leiden-Leiderdorp)

smr-kaart-oost_met_haarlem-0-0-0-0-1457344229

smr-kaart-alt_kagerseplassen_leiden_leiderdorp-0-0-0-0-1457344264

Noord-Nederland en Deltawateren

De Staande Mast Route tussen de Oranjesluizen en Delfzijl en tussen de Volkeraksluizen en Vlissingen is veel minder ingewikkeld dan het middendeel van de corridor. Het aantal vaarwegbeheerders is beperkt. Hier vind je een korte beschrijving.

Noord-Nederland

Vanaf Amsterdam (Oranjesluizen) komend zijn – afhankelijk van de bestemming Waddenzee of Delfzijl – diverse routes mogelijk om met staande mast naar het noorden of noordoosten te gaan. Zie hiervoor de uitgave Staande mastroute van de ANWB.

smr-kaart-noordNL-0-0-0-0-1457344352

Vanaf Amsterdam (Oranjesluizen) komend zijn diverse routes mogelijk om met staande mast naar het noorden of noordoosten te gaan. Afhankelijk van je bestemming Waddenzee of Delfzijl. De vaarwegbeheerders zijn RWS Dienst IJsselmeergebied en de provincies Friesland en Groningen.

Ga voor het passeren van drukke scheepvaartknooppunten, zoals de Oranjesluizen, naar onzeKnooppuntenboekjes

Aan de oostelijke zijde van de Oranjesluizen ligt het Buiten IJ en de Schellingwouderbrug. Houd hier rekening met binnenvaartschepen die de sluizen naderen en verlaten.

Over het IJsselmeer liggen vier routes die aansluiten op het midden van de Grote Staande Mast Route:

 • De hoofdroute vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Houtribsluizen te Lelystad en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis te Lemmer
 • Een tweede route ligt vanaf de Oranjesluizen, via het Markermeer, de Krabbersgatsluis of het Naviduct te Enkhuizen en het IJsselmeer naar de Prinses Margrietsluis te Lemmer
 • Een derde en vierde route gaat vanaf Enkhuizen het IJsselmeer over naar Kornwerderzand of naar Den Oever, beiden in de Afsluitdijk en van daaruit naar de Waddenzee.

Via Stavoren, Workum, Harlingen en Lauwersoog kan Delfzijl ook binnendoor met staande mast bereikt worden.

De Centrale Meldpost IJsselmeergebied zendt ieder uur een scheepvaart uurbericht uit op marifoonkanaal 1, onder meer de weersverwachting en de golfhoogte op het IJsselmeer en Markermeer.

Als je de vaarroute via het Prinses Margrietkanaal naar Grou kiest, dan ga je bij Grou bakboord uit (linksaf) de betonde vaargeul in. Vervolgens via de Neare Galle, de Wergeasterfeart, de nieuwe vaarroute om Wergea heen en over het Aquaduct Langdeel naar de aansluiting met het Van Harinxmakanaal (kmr. 32).

Als je het Van Harinxmakanaal opvaart, kies je voor Dokkum/Harlingen de richting naar Leeuwarden. De route kent een beperkte diepgang van 1 .90 meter, die geldt vanaf Grou en voor het varen door de stad Leeuwarden, de Dokkummer Ee en voor het Rietdiep. Voor Harlingen blijf je het Van Harinxmakanaal volgen of direct na Leeuwarden stuurboord uit richting Dokkum/Lauwersoog.

Als je ervoor kiest om vanaf kmr. 32 het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting te bevaren, dan kom je uiteindelijk op het Prinses Margrietkanaal en kun je met staande mast slechts doorvaren via sluis Gaarkeuken, over het Van Starkenborghkanaal tot de spoorbrug bij Zuidhorn of via het Hoendiep naar de jachthaven in Briltil.

Deltawateren (Zeeland)

 • Passage Haringvliet: de basculebrug over het Haringvliet kan boven windkracht 7 Beaufort niet worden bediend
 • Haringvlietbrug: de route via de Haringvlietbrug maakt geen deel uit van de Grote Staande Mast Route. Veel zeiljachten maken van de gelegenheid gebruik om te zeilen op het Haringvliet en af te meren bij de vele jachthavens in dit gebied
 • Alternatief: het is ook mogelijk om naar de Volkeraksluizen te varen via de Nieuwe Maas, Oude Maas, Spui, Haringvliet en vervolgens het Hollandsch Diep richting het Volkerak te nemen
 • Passage Volkeraksluizen: schepen hoger dan +18.90 meter moeten via de beroepskolken schutten. Aan de zuidzijde van de Volkeraksluizen vaar je naar de Deltawateren. Telkens om 15 minuten over het hele uur zendt verkeerspost Wemeldinge op marifoonkanaal 68 de weersverwachting en de actuele scheepvaartberichten uit
 • Aan de zuidzijde van de Volkeraksluizen vaar je naar de Deltawateren. Klik hier voor het veilig passeren van drukke knooppunten. Het vaartraject dat aansluit op het middendeel van de Staande Mast Route loopt vanaf de Volkeraksluizen, via het Volkerak naar de Krammersluizen in Tholen. En dan via het Zijpe, Mastgat en Keeten over de Oosterschelde naar de Zandkreeksluis bij Kats
 • Vervolgens over het Veerse Meer. Tussen Veere en Vlissingen ligt het Kanaal door Walcheren
 • In Middelbrug en net ten zuiden van de Keersluisbrug in Vlissingen vind je mooie jachthavens om aan te leggen. De bruggen over het Kanaal door Walcheren worden ieder uur voor de recreatievaart bediend. Bij een aanbod van vijf of meer recreatievaartuigen en bij de beroepsvaart worden de bruggen elk halfuur bediend. Vind zo veel mogelijk aansluiting in je afstand tot de andere vaarweggebruikers. De bruggen over het Kanaal door Walcheren worden vanaf de sluiscentrale te Vlissingen op afstand bediend
 • Als je in de zeesluis van Vlissingen schut, dan kom je uit in de buitenhaven die toegang geeft tot de Westerschelde. Houd hier rekening met loodsboten en in- en uitvarende veerponten tussen Breskens en Vlissingen en met de zeevaart in het redegebied voor Vlissingen. Het kanaal is in het beheer bij de provincie Zeeland. De overige Zeeuwse wateren vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta
 • Alternatief: je kunt ook via het Kanaal door Zuid-Beveland naar de Westerschelde varen. Dit is een hoofdroute voor de binnenvaart in het noord-zuid verkeer. In tegenstelling tot het Kanaal door Walcheren tref je hier snelle schepen en een onrustig stukje kanaal aan. Je moet twee beweegbare bruggen (Vlakebrug en de Postbrug) passeren. Deze worden op afstand bediend vanuit de centrale op het sluiscomplex Hansweert. De Vlakebrug wordt beperkt bediend omdat er een spoorbrug naast ligt

smr-kaart-dltawateren-0-0-0-0-1457344660

Noordelijk deel Alternatieve Staande Mast Routes

Zaandstad naar Den Helder

De noordelijke route kent nog een Alternatieve Staande Mast Route tussen Amsterdam en Den Helder via de Zaan en het Noordhollandsch Kanaal. Voor dit vaartraject geldt een maximale toegestane diepgang van 2 .85 meter. De bruggen worden ’s nachts niet bediend.

De routecoördinatie wordt verzorgd door de provincie Noord-Holland. In het Knooppuntenboekje Noord-Holland van Varen doe je samen vind je informatie over het passeren van drukke knooppunten voor het Noordzeekanaal. Zie hiervoor de uitgave Staande mastroute van de ANWB.

smr-kaart-alt_zaanstad_denhelder-0-0-0-0-1457344741

Deze vaarroute is in gebruik door de recreatie- en beroepsvaart. Veel beroepsvaart heeft zijn bestemming in de Zaanstreek. Dit is het oudste industriegebied van Europa. Langs de Zaan zijn de ‘gevolgen’ van deze bedrijvigheid in de vorm van bedrijfspanden en typisch Zaanse woningen nog volop te zien.

Ook de recreatievaart maakt veelvuldig gebruik van de Zaan, maar ook voor bestemmingen zoals de Zaanse Schans, de Kaasmarkt Alkmaar, het Marinemuseum, themapark Willemspoort en het Reddingsmuseum in Den Helder.

Staande Mast Route Zaanstad naar Den Helder: van zuid naar noord

 • Van zuid naar noord begint de vaarroute in Zaandam. Daar kom je vanaf het Noordzeekanaal via Zijkanaal G, de Voorzaan en de Wilhelminasluis in de Zaan
 • Voor het bevaren van de Zaan moet je binnenhavengeld betalen. De Zaan wordt beheerd door de gemeente Zaanstad
 • Over de Zaan liggen in totaal tien beweegbare bruggen en één spoorbrug. De tien bruggen worden bediend vanuit het havenkantoor in Zaandam
 • De doorvaarttijd over de Zaan ligt tussen de 2 à 2,5 uur, afhankelijk van de bediening van de spoorbrug
 • De centrale post brugbediening luister je uit op marifoonkanalen 18 en 20 en is telefonisch bereikbaar op 075 – 681 65 21
 • Een alternatief voor de Zaan is de Nauernaschevaart. Ook dit is een Staande Mast Route. De route loopt parallel ten westen van de Zaan
 • De toegang vanuit het zuiden naar de Nauernaschevaart loopt via Zijkanaal D en de Schermersluis te Nauerna
 • De Nauernaschevaart, inclusief Zijkanaal D, kent zeven bruggen, waarvan één spoorbrug. De doorvaarttijd op dit gedeelte bedraagt ongeveer 1,5 uur en de maximale diepgang is 1.80 meter
 • De spoorbrug in Zaandam gaat twee keer per uur open
 • De vaarroutes via de Zaan en de Nauernaschevaart komen aan de noordzijde samen bij de Tap- of Tochtsloot
 • De route loopt dan verder via de Markervaart, Stierop en Alkmaardermeer richting het noorden
 • In het Alkmaardermeer is een vaargeul bebakend die aansluit op het Noordhollandsch Kanaal
 • De eerste brug die je tegenkomt op het Noordhollandsch Kanaal richting Alkmaar is de Leeghwaterbrug, gelegen in de provinciale weg N242
 • Vanwege de grote verkeersdrukte op de N242 wordt de brug van 06.45 – 09.00 uur en van 16.00 – 18.00 uur niet bediend voor de recreatievaart
 • Let op: het is niet toegestaan om met de beroepsvaart mee te liften
 • De doorvaarthoogte van de Leeghwaterbrug bedraagt N.A.P. +4.46 meter
 • Door de stad Alkmaar passeer je zes beweegbare bruggen, waarvan één spoorbrug
 • Van zuid naar noord kom je de volgende bruggen tegen: Friese brug, Ringersbrug, Tesselsebrug, spoorbrug, Huiswaarderbrug, Vlietlandbrug, Koedijkervlotbrug en de Rekervlotbrug
 • De bruggen worden vanaf de Tesselsebrug in het centrum op afstand bediend. Het telefoonnummer van de centrale bedienpost is 072 – 511 71 35
 • De spoorbrug kan in principe twee keer per uur worden bediend
 • De centrale post luister je uit op marifoonkanaal 20
 • Je vaart Alkmaar in 0,5 tot 1 uur door, maar de vaartijd is afhankelijk van de hoogte van je schip, de openingstijd van de spoorbrug en het aantal schepen
 • Het Noordhollandsch Kanaal tussen Alkmaar en Den Helder loopt door het landelijk gebied. Aan de westkant zie je de duinenrij
 • Op dit gedeelte krijg je te maken met de vlotbruggen. Een typisch Noord-Hollands verschijnsel
 • Je passeert van zuid naar noord achtereenvolgens de Koedijkervlotbrug, de Rekervlotbrug, de Burgervlotbrug, de Sint Maartensvlotbrug en de vlotbrug ’t Zand
 • In Den Helder kom je via de Koopvaardersschutsluis en Het Nieuwe Diep op de Waddenzee. Zie voor vaarknooppunten het boekje Waddenzee
 • De route over de Zaan via Alkmaar naar Den Helder is ongeveer 70 kilometer lang
 • Voor bedieningstijden kun je de site van Rijkswaterstaat raadplegen.

Hinder door werkzaamheden

De vaarwegbeheerders op deze routes zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan vaarwegen, bruggen en sluizen. Zij stemmen werkzaamheden op elkaar af, zodat altijd één staande mastroute beschikbaar is.

Spoorbruggen

Op www.spoorbruggen.nl vind je bij iedere spoorbrug apart vermeld of er geplande werkzaamheden zijn die de brugbediening kunnen beïnvloeden. Je vindt hier ook uitgebreide informatie over de spoorbruggen en de geplande openingstijden.

Onverwachte gebeurtenissen

Hinder of vertraging door onverwachte gebeurtenissen (calamiteiten) worden kenbaar gemaakt op mobiele tekstborden. Ook krijg je informatie van de brugwachter, sluismeester, verkeersleider of de bemanning van een patrouillevaartuig.

Adressen

Routecoördinatie

RWS Dienst West-Nederland
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Tel: 010-4026200 (alg. nummer)
Tel: 0800-8002 (reacties (vaar)wegen)
www.rijkswaterstaat.nl

Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Servicepunt wegen & vaarwegen: Tel. 0800-0200600

Operationele informatie

 • Alphen a/d Rijn Bedieningscentrale Steekterpoort: 070-4417500
 • Bedien- & havengeldpost Westerkeersluis: 020-6241457
 • Bedienpost bruggen/sluizen Vlissingen: 0118-412372
 • Centrale post IJsselmeergebied: 0320-261111
 • Havenkantoor Haarlem: 023-5310904
 • Havenkantoor Zaanstad: 075-6816888
 • Regionale Verkeerscentrale Dordrecht: 0800-0236200
 • Schelde Coördinatiecentrum: 0118-424790
 • Verkeersmanagementcentrale Rhoon: 010-5032180
 • Volkeraksluizencomplex: 0168-477500
 • Verkeerspost Wemeldinge: 0113-622110
 • Verkeerspost Hansweert: 0113-382751
 • Verkeerspost Schellingwoude: 020-6946161
 • Verkeersmanagementcentrale Wijde Blik: 0255-565700

Meer informatie:

Gebruik voor een veilige navigatie de ANWB Staande Mast Route en de meest recente waterkaarten en almanakken.

Bron: http://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/staande-mast-route