Marle

IMG_2935Marle, ex Vrijheid.
Sturgeon 22 type 77
Contact: info@levendwateralmanak.nl

De Sturgeon is een oudgediende inder de kajuitzeiljachten waarvoor waarschijnlijk altijd belangstelling zal blijven bestaan. De
Sturgeon zou men een typisch Nederlands zeiljacht kunnen noemen. Een stoer scheepje met een flinke vrijboord, stabiel door een hoog ballastaandeel en een zelflozende kuip. Door de diepgang kunnen wij in vrijwel elk vaarwater varen, zowel op de binnenwateren, het IJsselmeer als ook het wad is prima te doen.

Ons vaargebied beperkt zich voornamelijk nog tot het Noordzeekanaal tussen Schagen en Den Helder, het waddengebied en het Amstelmeer.

Technische gegevens:

Uitwendige maten: lengte over alles 6,75 meter; lengte waterlijn 5,50 meter; grootste breedte is 2,30 meter. De diepgang is LevendWaterAlmanak-1beperkt tot 75 centimeter. Hoogte boven het water met staande mast is 9 meter, met gestreken mast 1,20 meter. Het gewicht is 1600 kilo met een ballastaandeel van 600 kilo.

*NB: Wij hebben de mast zelf verwijderd, daar ik door gezondheid zelf de kracht niet meer heb om te kunnen zeilen.

 

previous_page