Regelgeving

Het BPR dient u aan boord te hebben

Elk schip dient een recent exemplaar van het binnenvaartpolitiereglement (BPR) aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera.

Er wordt van iedere Nederlander verwacht dat men de wet kent. Dat is op het water ook zo. Om nou het hele BPR uit je hoofd te leren is geen optie. Daarom is er een plicht om het reglement aan boord te hebben, zodat u in precaire situaties het betreffende reglement kunt raadplegen. Er is een soort ontsnappingsluik ingebouwd, dat is artikel 1.04 en 1.05. Daarin staat onder andere dat u alles in het werk moet stellen om de vaart zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen, ook indien u voorrang heeft en het dreigt mis te gaan, moet u wijken. Uiteraard geldt dit ook voor de andere schipper.

Het BPR mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Via deze link kunt u het BPR downloaden en opslaan. Wilt u het liever in boekvorm dan adviseren wij u de wateralmanak deel 1 aan te schaffen.

Tevens vindt u in het reglement een aantal bijlages. Denk aan: tekens. Land van herkomst (Bijlage 1). De geluidseinen (bijlage 6), verkeerstekens (bijlage 7).

Hier vind je de regelgeving op een rij. Zoals BPR, RPR en de andere scheepvaartreglementen. En de Binnenvaartwet.

 scheepvaartregelementen-0-0-0-0-1457363085