Varen is net als schrijven…

penIk heb het varen, en het leven aan boord van schepen, al vanaf 15 jarige leeftijd ‘als een virus in mijn lichaam’ zitten. Ik ben ook een denker en probeer dat al schrijvende aan het papier toe te vertrouwen. Door de vele blogs die ik inmiddels heb geschreven, het leven aan boord van twee binnenvaartschepen en nu mijn eigen motorboot (ex zeilboot), heb ik enig verstand van beide bezigheden. En ik denk dat…

Varen net als schrijven is , omdat:

Wanneer we een bestemming voor ogen hebben, ondervinden we vaak het beste deel van de reis, als we enigszins uit koers varen om de rotsen te vermijden.

Het uiteenzetten van de koers is niet alleen de helft van de reis die u maakt, het is vooral leuk, varen gaat over het genieten van het moment, van het hier en nu. Niet het meeslepen van de richting en het willekeurige doel, maar het onbevangen varen van een willekeurige koers maakt het de moeite waard.

Het is hetgeen wat vele miljoenen mensen hebben gedaan in de jaren achter ons, en de vele mensen die het nog gaan ontdekken in de toekomst, om te leren en te ontdekken en uit te reiken, maar boven alles is het gewoon geweldig leuk om te doen.

Sommige mensen denken dat het gemakkelijk is, zelfs al hebben ze nog nooit een boot bestuurd.

Voor sommige is het wellicht niet te begrijpen, hoe leuk het varen is, en dat is oké. Het is soms onmogelijk uit te leggen wat er zo bijzonder aan is, wanneer je het niet zelf kunt ervaren op dezelfde manier als ik dat doe.

Sommige mensen vinden je bevoorrecht, anderen denken dat ze ‘dat ook wel even doen’, als ze maar de tijd hadden gehad…

Tot slot, is het varen het zelfde als schrijven, het gebruik maken van onze geest en lichaam om onze bestemming te bereiken.

Behouden vaart!

Boetes voor scheepvaart en pleziervaart 2016

148733-boetes-voor-de-scheepvaart-pleziervaart-2016Evenals op de openbare weg gelden er op het water verkeersregels en verkeerstekens waaraan de schippers, bestuurders van een vaartuig of schip van de beroepsvaart of recreatievaart zich moeten houden. Door de toenemende drukte op het water, van met name de recreatievaart, is toezicht en regelgeving noodzakelijk. De boetes voor 2016 bedragen al snel enkele honderden euro’s, waar het overtredingen van de gebodsborden of verbodsborden betreft. Voor snelheidsovertredingen kunnen de boetebedragen zelfs nog veel hoger uitvallen. Lees meer op ==> http://auto-en-vervoer.infonu.nl/

welkom

Anker 2-50%Evangelisatie door middel van het voeren van de vlag “Geloof, Hoop & Liefde”, naar 1 Korinthiërs 13:13:

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Middels het voeren van deze vlag op de “Marle”, willen wij, zij het in het klein, uiting geven aan de grote opdracht van Christus, gegeven in Mattheus 28:16-20:

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.