Watersport en jou geloof belijden?

Kun jij dat hand in hand laten gaan, actief bezig zijn met jou hobby en tegelijkertijd laten zien dat jij Christen bent? Ofwel: Evangelisatie op de pleziervaart…

Dan ben je hier op de goede site gekomen!

Watersporters onder elkaar hebben elkaar veel te vertellen. Natuurlijk: de schepen waar zij op varen, het onderhoud van hun geliefde scheepje. Het winter klaar maken, of zoals nu: het vaarklaar maken van hun pleziervaartuig. Het weer, buien of zon, wind of regen. Het zijn onderwerpen die ons boeien en ons samenbinden. Uren lang kunnen we zitten langs de waterkant en met elkaar ‘redetwisten’ over het ‘wel en wee’.

We hebben oog voor elkaar als we elkaar tegen komen, onderweg even de hand omhoog naar een ‘mede schipper’, even een lijn aanpakken wanneer iemand de haven binnen komt varen. En ja: zelfs bij nood staan we voor elkaar klaar, ook al kennen we elkaar niet. We zijn belangstellend en betrokken tegelijk!

Maar we hebben ook allemaal, naast diezelfde interesse, ons eigen verhaal. Het varen is onze hobby en anderen hebben (deels) hun beroep ervan gemaakt. Daarnaast hebben we allemaal verschillende interesses, waarin we verbinding zoeken met elkaar.

vlag-1Zelf voeren wij de vlag ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Een uiting om mensen kenbaar te maken dat we naast ons mens zijn, ook geloven in een andere realiteit: namelijk die van (de) God (van de Bijbel). De God die ons houvast bied in dit leven.

Mensen vragen ons wel eens naar de vlag, wat het betekend, waarom we hem voeren. Een kennis van ons, die ook met deze vlag vaart, gaf eens het prachtige antwoord:

‘Dat is de Eigenaarsvlag: God; daarom hangt hij in top, tussen Hemel en aarde: Hij de eigenaar, ik mag het schip besturen!’

Is dat niet een geweldig getuigenis?

Met een éénvoudig antwoord mensen tot nadenken stemmen. Zo éénvoudig kan evangelisatie zijn.

Misschien wil jij ook wel zo’n vlag om jou geloof handen en voeten te geven aan boord van jou scheepje (of binnenvaartschip). Vanaf € 7,95 heb jij al een kleine vlag, die je rechtstreeks bij ons kunt bestellen. Dit is inclusief verzendkosten. (bestellen via info@levendwateralmanak.nl)

Wij willen geen winst maken op de vlaggen, maar zouden het waarderen als u naast de aanschaf kosten wellicht een gift wilt overmaken. Op die manier zijn wij in staat de website te onderhouden, het werk uit te breiden en wellicht in de toekomst meer materiaal aan te schaffen om op eenvoudige wijze een getuige van Hem te kunnen zijn.

En wanneer je overweegt de vlag aan te schaffen, wellicht wil je dan tevens overwegen om anderen te laten weten op welk scheepje jij vaart en, net als wij of de Siloam, jou gegevens te delen via deze site en een contact adres achter te laten, zodat mensen die zoeken naar een gesprek over het geloof binnen de watersport, ook met jou in contact kunnen komen?

Ik wens u/jou, aan het begin van dit nieuwe vaarseizoen Gods zegen en een behouden vaart!

Varen is net als schrijven…

penIk heb het varen, en het leven aan boord van schepen, al vanaf 15 jarige leeftijd ‘als een virus in mijn lichaam’ zitten. Ik ben ook een denker en probeer dat al schrijvende aan het papier toe te vertrouwen. Door de vele blogs die ik inmiddels heb geschreven, het leven aan boord van twee binnenvaartschepen en nu mijn eigen motorboot (ex zeilboot), heb ik enig verstand van beide bezigheden. En ik denk dat…

Varen net als schrijven is , omdat:

Wanneer we een bestemming voor ogen hebben, ondervinden we vaak het beste deel van de reis, als we enigszins uit koers varen om de rotsen te vermijden.

Het uiteenzetten van de koers is niet alleen de helft van de reis die u maakt, het is vooral leuk, varen gaat over het genieten van het moment, van het hier en nu. Niet het meeslepen van de richting en het willekeurige doel, maar het onbevangen varen van een willekeurige koers maakt het de moeite waard.

Het is hetgeen wat vele miljoenen mensen hebben gedaan in de jaren achter ons, en de vele mensen die het nog gaan ontdekken in de toekomst, om te leren en te ontdekken en uit te reiken, maar boven alles is het gewoon geweldig leuk om te doen.

Sommige mensen denken dat het gemakkelijk is, zelfs al hebben ze nog nooit een boot bestuurd.

Voor sommige is het wellicht niet te begrijpen, hoe leuk het varen is, en dat is oké. Het is soms onmogelijk uit te leggen wat er zo bijzonder aan is, wanneer je het niet zelf kunt ervaren op dezelfde manier als ik dat doe.

Sommige mensen vinden je bevoorrecht, anderen denken dat ze ‘dat ook wel even doen’, als ze maar de tijd hadden gehad…

Tot slot, is het varen het zelfde als schrijven, het gebruik maken van onze geest en lichaam om onze bestemming te bereiken.

Behouden vaart!

Boetes voor scheepvaart en pleziervaart 2016

148733-boetes-voor-de-scheepvaart-pleziervaart-2016Evenals op de openbare weg gelden er op het water verkeersregels en verkeerstekens waaraan de schippers, bestuurders van een vaartuig of schip van de beroepsvaart of recreatievaart zich moeten houden. Door de toenemende drukte op het water, van met name de recreatievaart, is toezicht en regelgeving noodzakelijk. De boetes voor 2016 bedragen al snel enkele honderden euro’s, waar het overtredingen van de gebodsborden of verbodsborden betreft. Voor snelheidsovertredingen kunnen de boetebedragen zelfs nog veel hoger uitvallen. Lees meer op ==> http://auto-en-vervoer.infonu.nl/

welkom

Anker 2-50%Evangelisatie door middel van het voeren van de vlag “Geloof, Hoop & Liefde”, naar 1 Korinthiërs 13:13:

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Middels het voeren van deze vlag op de “Marle”, willen wij, zij het in het klein, uiting geven aan de grote opdracht van Christus, gegeven in Mattheus 28:16-20:

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.