welkom

Anker 2-50%Evangelisatie door middel van het voeren van de vlag “Geloof, Hoop & Liefde”, naar 1 Korinthiërs 13:13:

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Middels het voeren van deze vlag op de “Marle”, willen wij, zij het in het klein, uiting geven aan de grote opdracht van Christus, gegeven in Mattheus 28:16-20:

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Rijkswaterstaat zet in op veilig snelvaren.

Nu het in heel Nederland meivakantie is, barst ook het pleziervaartseizoen weer bijna los. Als het mooier weer wordt, gaan veel recreanten het water op. Rijkswaterstaat vraagt dit jaar extra aandacht voor de (spel)regels rondom snelvaren.

Met een snelle motorboot, zoals een speedboot, rib, waterscooter of jetski, het water op is voor veel mensen geweldig. Mobiel verkeersleiders van Rijkswaterstaat zien tijdens de reguliere patrouilles en handhavingsacties echter dat veel bestuurders zich bewust of onbewust niet aan de regels houden. Om het voor alle vaarweggebruikers leuk en veilig te houden, worden de belangrijkste (spel)regels op een rij gezet.

Als schipper van een snelle motorboot/waterscooter:

  • Ben je tenminste 18 jaar;
  • Heb je een geldig vaarbewijs (aan boord);
  • Heb je een registratiebewijs van je vaartuig (aan boord);
  • Houd je je aan de snelheidsregels;
  • Heb (en gebruik je) een dodemanskoord (of vergelijkbare voorziening) op je vaartuig, dat ervoor zorgt dat de motor automatisch afslaat als je plotseling overboord valt;
  • Draag je een reddingsvest als je het vaartuig staande bestuurt;
  • Heb je voor elke opvarende een reddingsvest binnen handbereik.

Waar mag je snelvaren?
Op het water geldt voor snelle motorboten een landelijke maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Sneller varen mag in de speciaal aangemerkte snelvaargebieden. Een overzicht van de snelvaargebieden en gebieden waar je mag waterskiën is te vinden in de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 en op de overzichtskaart snelvaargebieden van Varen doe je Samen. De bebording langs de vaarweg is altijd leidend.

Op de uitkijk
Voor waterskiën gelden dezelfde regels als voor het varen met een snelle motorboot. Aanvullend daarop geldt dat tijdens het waterskiën, behalve de bestuurder en schipper van de boot, een extra persoon van ten minste 15 jaar aan boord moet zijn. Deze let als uitkijk voortdurend op de skiër(s) en de directe omgeving.

Houdt het leuk en veilig
Deze (spel)regels voor snelvaren gelden voor alle kleine schepen die korter zijn dan 20 meter en sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur, dus ook voor waterscooters en jetski’s. Rijkswaterstaat roept schippers van snelle motorboten op rekening te houden met andere recreanten op het water, hen niet te hinderen door veel herrie of golven te maken en ze niet in gevaar te brengen.

Mobiel verkeersleiders op het water geven voorlichting en handhaven als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) de regels. Meer informatie over veilig varen op de (rijks)vaarwegen is te vinden op de website van Rijkswaterstaat en de website van Varen doe je Samen. 

Gevraagd

Voor ons project Evangelisatie onder de pleziervaart, zijn we dringend op zoek naar een sponsor voor een motorboot. Deze hoeft niet al te groot te zijn, liefst polyester, op een enkelas trailer. Graag met kajuit, zodat er ook op overnacht kan worden.

Heeft u nog een boot die in de weg staat? Mag een lichte opknapper zijn, maar wel in degelijke staat en geen afdankertje (…!), dan is deze meer dan welkom.

Afbeelding als voorbeeld!

Bron foto: https://www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/497/kavels/1